NaturAtlas.cz
 

vlha pestrá (Merops apiaster)

Rozšíření: Evropa, Asie a Afrika
Prostředí: Pískovny, písčité svahy a členitá krajina s křovinami nebo lesíky, často v blízkosti vody.
Velikost těla: 25-30 cm, rozpětí křídel 36-40 cm
Hmotnost: 50-62 g
Přibližná délka života: 7 let

Stručný popis:
Pestře zbarvený štíhlý pták s dlouhými křídly a ocasem, červenohnědou hlavou s bílým čelem, modrým hrudníkem, žlutým hrdlem a bradou, červeným okem a dlouhým, lehce zahnutým černým zobákem.

Jedná se o tažného ptáka, který přilétá na hnízdiště zhruba od konce dubna do půlky května. Hnízdí v koloniích, jež u nás čítají obvykle 10-20 párů. V České Republice je dosti vzácný, avšak v posledních letech jeho počty stoupají. V roce 2005 se u nás odhadoval počet na 180 párů. Od té doby však bylo zjištěno několik dalších hnízdišť.

Hnízdo tvoří zemní 1-2 m dlouhé nory, které vlhy budují nejčastěji v hlinitých nebo písčitých stěnách. Od konce května snáší většinou 5-7 bílých vajec, na kterých sedí převážně samice 20-22 dní. O mláďata pečují oba rodiče asi 20 dní, poté mladí hnízdo opustí a jsou ještě asi 12 dní krmeni v okolí. Občas se na krmení podílí i nespárovaní jedinci, což jsou tzv. pomocníci. Odlet do zimovišť začíná koncem srpna a poslední ptáci nás opouštějí ke konci září.
Živí se výhradně hmyzem, který loví za letu. Loví zejména vážky, motýly, včely, čmeláky a vosy a troufnou si i na sršně.

Zajímavost: Při krmení mláďat uloví samice během jednoho dne až 250 hmyzích jedinců. Vzhledem k tomu, že některé z nich zbavuje žihadel, jedná se o úctyhodný výkon.

Najdete v ZOO:

Zvíře se nevyskytuje v žádné ZOO ČR.

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies