NaturAtlas.cz
 

volavka popelavá (Ardea cinerea)

Rozšíření: Afrika, Evropa, Asie
Prostředí: okolí vodních toků a lužní lesy
Velikost těla: 84-102 cm, rozpětí křídel 155-175 cm
Hmotnost: 1-2,1 kg
Přibližná délka života: 15-20 let, výjimečně až 24 let

Stručný popis:
Volavka popelavá je ze spodní strany špinavě bílá a svrchu šedá s růžovožlutým zobákem. Má černě zbarvené konce křídel, tmavé pruhování na krku a na hlavě prodloužená tmavá pera. V době rozmnožování se jí zobák a končetiny zbarvují do červena. Při letu má esovitě prohnutý krk a natažené končetiny. Hnízdo budují oba ptáci z větviček nebo rákosových stébel, obvykle na stromech nebo v rákosí. Samice snáší během čtyř dnů zpravidla 3-5 zelenomodrých vajec, která po dobu 25-28 dní zahřívají oba partneři. Hnízdění probíhá od konce února do poloviny května. Živí se rybami, plazy, korýši, měkkýši, drobnými hlodavci, obojživelníky a hmyzem. K obávaným predátorům volavek patří lišky a vrány, které si pochutnávají na jejich vejcích.


Zajímavost: Přestože tyto ptáky v ZOO Praha nechovají, usídlili se tu v horní části výběhu kozorožců a náramně se jim v ZOO daří. První dva ptáci zde zahnízdili v roce 2011, o čtyři roky později jich bylo třicet a k dnešnímu dni čítá kolonie volavek popelavých v pražské ZOO cca 300 jedinců.

Najdete v ZOO:

Dvůr Králové
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Hluboká nad Vltavou
Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies